Два ножа без проверка на ДНК и отпечатъци и нова психоекспертиза ще отърват Марио,който наръга Краси 97 пъти в Гоце Делчев?

“Честит Рамазан Байрам!!! Здраве и късмет на всички.” Това пише на 15 юни миналата го­дина 42-годишният Красимир Колджи­ев-Дзъмбо в профи­ла си във фейсбук.

Получава бързо десетина отговора и поз­дравления, а късно вечерта вече не е между живите и започват да “валят” жалей­ки. Само месец по-рано пък споделя стихотворение със заглавие “Октомври”. Прия­телите му пишат, че октом­ври е далеч, “но може да ме няма”, отговаря той и като че ли предопределя края си.

Кървавата трагедия потре­се Гоце Делчев, а толкова жестоко убийство в града никой не помни.

Красимир умира от ръката на приятеля си от детинство – 40-годишния Марио Мету­шев, бивш футболист на “Пи­рин”, “Берое”, “Черноморец”.

НАМУШКАН Е 97 ПЪТИ С НОЖ – ПО ТЯЛОТО МУ БУКВАЛНО НЯМА НЕЗАСЕГНАТО МЯСТО

Празникът Ра­мазан започнал за двамата приятели в 10 ч, когато Красимир отишъл в ка­фенето на бензиностан­ция в края на Гоце Делчев. След малко пристигнал и Марио.

Двамата пиели алко­хол, седели и спокойно разговаряли. По-късно Красимир поканил прия­теля си по повод празни­ка на гости у дома. Към почерпката се присъеди­нила и съседката Катери­на Р., както и майката на Красимир – Надежда Кол­джиева.

Четиримата били в кухнята, като мъжете през цялото време пиели бира, без да има каквото и да е напрежение между тях. Съседката обаче си тръгнала, а майката оти­шла в другата стая.

Около 16,30 ч двама­та приятели останали сами и се скарали. Според прокуратурата причината била, че преди няколко го­дини двамата започнали да се занимават с продажба на нарязан тютюн. През януари 2018 г. Марио поискал да пъ­туват заедно с Красимир за Шумен, къде­то да закарат 100 кг тютюн. Марио щял да шофира “пилотен” ав­томобил, а приятелят му да превози стоката с вто­рата кола.

Красимир обаче отка­зал, а Марио тръгнал с 30-годишния си съгражда­нин Г. П. На 22 януари около 5 ч сутринта в преслав­ското с. Ве­селиново по­лицаи спират за проверка “Форд фокус” и “Ауди А4”, които се дви­жат една зад друга. В първата откриват 350 кг нарязан тютюн, а в колата, шофирана от Марио – 91,6 кг в 9 чувала.

Албина Анева: 25 години съм адвокат, но такова зловещо убийство като извършеното от Марио Метушев досега не съм виждала!

БИВШИЯТ ФУТБОЛИСТ ВЛИЗА В АРЕСТА, А НА 2 МАРТ ПОДПИС­ВА СПОРАЗУМЕНИЕ

и получава от съда във Ве­лики Преслав 2 г. условно с 5-годишен изпитателен срок, както и да плати 1167 лв. разноски по делото.

След престоя в ареста Марио се прибрал в Гоце Делчев, но започнал да се съмнява, че е предаден на полицията от приятеля си Красимир.

Това била и причината във фаталния ден двамата да се скарат. Гостенинът започнал да обвинява домакина, че го е предал. Марио грабнал кухненски нож с 16-сантиме­трово острие и започнал да нанася удари по тялото на Красимир. Той паднал на зе­мята облян в кръв от дълбо­ките наранявания по цялото тяло.

Майка му, която била в съ­седната стая, чула виковете за помощ. Когато Надежда влязла в кухнята, видяла ле­жащия си син, когото Ма­рио притискал с колене­те си и нанасял удари с нож в тялото му. Краси­мир викал: “Какво съм ти направил, брат, аз не съм те издал на полицията.”

Жената се опитала да спре нападателя, като хванала ножа за острие­то, но не успяла. Хвър­лила два стола по него, за да го удари, но без резултат. В един момент, когато Марио видял как тялото на приятеля му се отпуска, започнал да нанася удари с ножа и по себе си. Първоначално си причинил повърхност­ни наранявания, а

НАКРАЯ ЗАБИЛ НОЖА В ГОРНАТА ЧАСТ НА ШИЯТА СИ. НАНЕСЪЛ СИ ОБЩО 8 РАНИ

През това време май­ката изпаднала в шок, но се обадила на съседката Катерина, за да вика по­мощ. За минути пристигнали полицаи и медицински екип.

Открили в кухнята окър­вавен и мъртъв Красимир, а до краката му лежал по гръб Марио със забит нож в шия­та.

Раненият веднага е транс­портиран до реанимацията на болницата в Гоце Делчев. Само благодарение на бър­зата и професионална меди­цинска помощ той е спасен. От шията му е изваден но­жът, направена му е опера­ция на корема и са обработе­ни останалите рани.

Съдебномедицинска екс­пертиза на трупа показала, че са били нанесени 97 про­бодно-порезни наранява­ния. Смъртта му се дължи на остра кръвозагуба от удари с нож, проникващи в гръдна­та и коремната кухина, как­то и на вътрешните органи – сърце, бял дроб, меки тъ­кани и кръвоносни съдове на шията и коремните орга­ни. Експертиза показала, че в кръвта на починалия има 2,87 промила алкохол, а в кръвта на Марио – 0,57 про­мила. Няма наркотици или психоактивни медикаменти, които според близките му той е трябвало да пие.

ДЕВЕТ ДНИ СЛЕД УБИЙСТВОТО МАРИО Е ИЗПИСАН ОТ БОЛНИ­ЦАТА И ВЛИЗА В АРЕСТА

Преди дни бе и разпореди­телното заседание по дело­то на окръжния съд в Благо­евград. Метушев е обвинен за умишлено убийство по особено мъчителен начин и с особена жестокост. Съдът обаче откри съществен про­цесуален пропуск и върна делото отново на прокурату­рата.

Двамата адвокати на Ме­тушев – Иво Найденов и Пен­ко Ненов, настояха за връ­щането.

“Има иззети като ве­ществени доказателства 2 ножа, на които не е напра­вена ДНК и дактилоскопска експертиза. От нея може да се разбере дали човек от къ­щата има нещо общо с тях.

Настояваме и за втора съ­дебно психиатрична и пси­хологична експертиза на Метушев. Искаме справка от НИМХ какво е било вре­мето на 15 юни. Настоява­ме за справка какво дело е водено срещу пострадалия в Русенския районен съд, имал ли е някаква мярка за неотклонение и дали е бил обявен за издирване”, каза адвокат Найденов.

Първата психологична и психиатрична експертиза на обвинения е категорична, че той няма психично заболя­ване, не е бил в състояние на силно раздразнение или фи­зиологичен афект. Близките му обаче допускат, че той е бил точно в такова неконтро­лируемо психично състояние и зара­ди това е извършил зверското убийство, а след това поискал да се самоубие. Не е ясно, ако се стигне до нова експертиза, дали няма да се ока­же, че наистина той е бил в неадекватно състояние.

Прокурор Ирина Аспарухова обясни, че не е направена експертиза на двата ножа, защото съдебният лекар ка­тегорично е казал с кой нож е извършено убийството. Вторият нож се оказа, че е намерен в двора на къщата. По наша информация той е малък и бил изхвърлен от майката на Красимир – На­дежда. Тя направила това още преди да се разиграе кървавата драма.

Съседката Катерина ѝ ка­зала да хвърли нож през прозореца, за да “спре ло­шото време и градушката”, каквото поверие имало. И заради това защитата поис­ка справка за метеорологич­ните условия по това време в града и да се провери за отпечатъци ножът.

Наша проверка установи, че

СРЕЩУ КРАСИМИР Е ВОДЕНО ДЕЛО ЗА ПРОДАЖБА И ДЪР­ЖАНЕ НА АКЦИЗНИ СТОКИ БЕЗ БАНДЕРОЛ

Имало е заседание през май, но заради неявяване на адвокат е било отложено за 28 юни.

“Да, срещу починалия имаше дело в Русе, но то няма никакво отношение към убийството”, категорич­на е адвокат Албина Анева, която представлява майка­та на Красимир – Надежда, брат му Румен и майката на 10-годишното му дете Ру­мяна Караджова. Тримата наследници поискаха общо 900 хил. лв. кръвнина от об­виняемия.

“За 25 г. стаж като адвокат за първи път се сблъсквам с толкова зловещо убийство. Това е едно от най-тежките ми дела, защото майката е свидетел на убийството на сина си и е била безпомощ­на.

Опитала е да направи нещо, но е било невъзмож­но. Тя е възрастна жена, бол­на е, хвърляла е столове, но не е силна и не е успяла да спаси сина си. Делото ме по­тресе точно заради майката. Имала съм над 20 дела за убийства, братоубийства, но с такава жестокост не съм се сблъсквала. Трагедията е страшна – да не можеш да помогнеш на детето си, да си безсилен”, каза адвокат Анева.

Тони Маскръчка

Вестник “ Топ Преса „

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене