С евросредства ремонтират улици в община Гърмен

Улици в шест населени места на община Гърмен се ремонтират с европейски средства. Договорът между местната власт и Държавен фонд „Земеделие“ бе подписан по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Проектът „Реконструкция на улична мрежа в населени места на територията на община Гърмен“ включва по два обекта в селата Гърмен, Дебрен, Долно Дряново и Дъбница, три улици в курортното селище Огняново и шест участъка от улици в най-голямото село на общината – Рибново.

Периодът на изпълнение на проекта е 36 месеца  и трябва да бъде приключен през май 2022 година. Общата му стойност е 1 172 008.85 лева, от които 996 207.51 лв. европейско и 175 801.31  лв. национално съфинансиране.

Проектът включва строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, както и на съоръженията към тях./БНР/

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене