Нови 9 души започват работа по програма за заетост в Банско

Кметът на община Банско, Георги Икономов, сключи договор с Агенцията по заетостта за стартиране на регионална програма, която е насочена към безработни граждани.

Чрез нея местните организации и общности могат да решават проблеми на местните пазари на труда, като разкриват нови работни места за безработни лица от уязвимите групи.

Девет лица вече подписаха своите трудови договори за срок от шест месеца, на длъжност “общ работник”. Те ще са разпределени по всички населени места и ще извършват поддръжка, поливане и почистване на зелените площи, поддръжка и почистване на тротоари, вади, улични платна и алеи.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене