Община Дупница чака финансиране за две детски площадки, вижте къде

За цялостното изграждане на две детски площадки в Дупница кандидатства пред ПУДООС Община Дупница. Детските кътове, които са предвидени са на ул. „Фенерка“ и в жк. „Елица“. След 15 март се очаква да излезе класирането и да се разбере дали ПУДООС ще финансира двата детски къта, като максималната стойност е до 10 000 лева. Предвиждат се нови детски съоръжения, места за отдих, ограда и други подобрения в района, като Община Дупница има готовност да осигури и допълнително финансиране при необходимост за разширяване на местата за игра на децата и отдих.

Детската площадка на ул. Фенерка

Детската площадка в жк.Елица

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене