За първи път, бюджета на община Гоце Делчев надхвърля 30 милиона лева /ВИДЕО/

„Мога да кажа, че с бюджета на община Гоце Делчев за 2019 г. са подсигурени всички основни дейности които касаят работата на общината – сигурността на гражданите и всички отговорности и задължения които имаме по различните закони и изпълнението на ангажиментите които имаме по обслужване на сферите на икономиката, образованието, здравеопазване и сигурност“. Това съобщи кмета на общината, Владимир Москов, на общественото обсъждане на „бюджет 2019 г.“, който се проведе в последният работен ден на миналата, 2018 г.

По време на обсъждането, директорът на дирекция „финанси“ при общинската администрация, Йорданка Ендрева отчете, че годишният бюджет на общината за 2019 г., за първи път надхвърля 30 000 000 лв. Общият бюджет за спортни дейности на клубове развиващи дейността си на територията на общината и за изграждане спортна инфраструктура за 2019 г. ще бъде 630 000 лв., съобщи завеждащият младежки и спортни дейности към общината, Костадин Харисков. Най-големият проект който ще се изпълни в общината през 2019 г. е свързан с обновяване на образователната инфраструктура. Дейностите по реализация на този проект включват цялостно, външно и вътрешно обновяване на Второ основно училище, и две детски градини – „Калинка“ и „Радост“. Стойността на проекта е 6 186 000 лв., съобщи Асан Имамов, от звено „Проекти“ на общинска администрация Гоце Делчев. В края на общественото обсъждане на бюджета за 2019 г., кмета Москов акцентира и върху много важният факт който касае всички граждани на общината за това, че е подсигурена финансово и програмата на общината за финансиране обучението на специализанти за болницата.

Повече подробности за балансираното разпределение на общинският бюджет за най-важните дейности на общината през 2019 г., многобройните зрители и читатели на Топ Преса могат да  научат от разширения видео репортаж на този материал.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене