Поздравителен адрес от инж. Росица Димитрова управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград

Управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-Благоевград

Честити празника на строителя на всички служители в дружеството!

„Пожелавам на колегите си и на техните семейства преди всичко здраве, сигурност и достоен живот, а в работата – успех и признание от обществото!

Честит празник на работещите в строителния бранш и на всички, които носят името на Свети Димитър! “

 

инж. Росица Димитрова

Управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград

 

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене