Ще поскъпне водата в Пиринския край

Цената на водата в Пиринско се налага да бъде увеличена. Това е мнението на управителя на „ВиК” ЕООД-Благоевград – инж. Росица Димитрова, кметове на общини и представители на Асоциацията по ВиК.

На общо събрание във вторник бе решено цената на услугата – водоподаване, отвеждане и пречистване на водата, да поскъпне с до 30 процента. Крайното решение ще бъде взето от КЕВР.

Според инж. Росица Димитрова поскъпването е трябвало да се случи още през януари миналата година, но решението било отложено, тъй като община Петрич не бе включена в Асоциацията – нещо, което стана факт на вчерашното заседание. .

„Цената на услугата в Благоевградска област не е увеличавана от 2010 година. Оттогава досега водното дружество разчита само и единствено на приходите и таксите, които събира от потребителите. В същото време не успяваме и към момента да постигнем до така необходимата консолидация на Асоциацията по ВиК заради отказа на общиинте Кресна и Сандански да се присъединят, а това ни лишава от достъп до европейски средства за инвестиции в подземната инфраструктура“, заяви Димитрова.

„Колкото и да ни е трудно, ние с всички сили изпълняваме поетия ангажимент по инвестиции и ремонт въпреки ограничания финансов ресурс. Дружеството спазва строга трудова, финансова и производствена дисциплина. И за 2017 година, както и за тази година, успяваме да изпълним инвестиционната си програма почти на сто процента“, допълни управителят на ВиК ЕООД-Благоевград.

Росица Димитрова призна, че дружеството има проблем с качеството на водата, а без финансов ресурс това няма как да се промени.

„Да, има недоволни потребители. Има пречиствателни станции, но на много места се ползват стари етернитови тръби, в които водата се влива след пречиствателните съоръжения и тъкмо там се влошава качеството. Наистина е сериозен проблемът с качеството на предлаганата услуга“, призна инж. Димитрова.

Тя призова кметовете на общини да използват всичките си сили, за да търсят финансиране от държавата за инвестиции в подземната инфраструктура. Поради липсата на консолидирана Асоциация по ВиК целевото държавно финансиране ще бъде единственият източник за обновяване на ВиК мрежата в Пиринско.

В инвестиционната програма на дружеството са заложени само 23 797 000 лв за всички 12 общини, без Сандански и Кресна, които на се част от Асоциацията. В същото време разчетите показват, че са необходими 900 млн. лв. за подмяна на подземната инфраструктура за цялата област. Приходите на водното дружество са 13 млн. лв. 2 милиона лева са заделят за инвестиции.

Във ВиК ЕООД-Благоевград е оптимизиран състава от служители. От 540 човека, в дружеството вече работят 508 души.

След увеличението цената на водата в Пиринско ще бъде около 2 лева.

За общините с пречиствателни станции цената от 1,65 лева ще стане 2.10 лева с ДДС. За общините без пречиствателни съоръжения увеличената цена на водата ще бъде 1,70 лева.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене