Туризмът се жалва: Безумни табели оформиха нов „Бермудски триъгълник“ – Пионерска, Скакавица, Иван Вазов

За уникално безумие сът­ворено от НП „Рила“ сигна­лизираха наши читатели. За сбъркани табели в района над Паничище с грешна лят­на маркировка, но без дока­зателствен материал, сме сигнализирани и друг път, но едва вчера семейство, кое­то се е лутало няколко часа потърси сайтът ни за съдей­ствие. С основание, може да се каже, че в Рила вече има нов „Бермудски триъгъл­ник“, защото изчезването в този участък е гарантирано.

По европейски проект, от­говорниците за планините, вместо да реализират наис­тина полезна информацион­на кампания за туристите, всъщност се оказва, че са създали ужасна бъркотия. Бъркотия, която при лошо време със сигурност ще рискува здравето и живота на хилядите туристи, реши­ли да посетят районите на „Пионерска“, хижа „Скак­вица“ и хижа „Иван Вазов“. Не е тайна, че преходът до хижа „Иван Вазов“ е един от най-тежките въобще в планините на България, а с „указателните“ табели на НП „Рила“ е и въпрос на оцеля­ване. А лутането в горите е гарантирано, като допъл­ним, че ще се въртите в кръг, губите физически сили и…най-много да се върнете от изходната си точка, ако все пак сте по-опитен турист. Другият вариант е, да хвър­ляте „ези-тура“ и да се моли­те монетата да показва пра­вилната посока всеки път.

Табелки указващи марш­рутите Скакавица-Иван Ва­зов и Пионерска-Скакавица

 са красиво изработени, оче­видно по всички изисквания на европейския проект, но… Със сигурност ще реши­те судоку от най-трудно ниво, но не и да прис­тигнете в крайната точ­ка, ако следите указа­телните табели. А те са с истинско „гениално“ разположение сочещи в …двете коренно про­тивоположни посоки. Цветовата маркировка е също различаваща се от използваната от години, когато е пола­гана от БТС, като има и жълта такава, която кой знае къде е, и дали въобще я има.

На разклона, където се разделят пътеките от „Пио­нерска“ за „Скакавица“ и от „Ска­кавица“ за „Иван Ва­зов“, по по­сока на хижа „Иван Вазов“ има табел­ка…“Ска­кавица“. Тръгвайки натам…се озоваваш в хижа „Иван Вазов“. От­делно по пътеката „Скакави­ца“ – „Пионерска“ има еди­нични табели в правилната посока. Следва обаче поред­ната грешна табела, която те връща обратно към Скака­вица. Връщайки се обаче…отново тръгваш по познатия вече път. Омагьосан кръг! И това е на няколко места по пътеките, т.е. ще вървите и ще се връщате, а крайна спирка няма.

От туристическото друже­ство в Дупница не скриха, че на няколко пъти са сиг­нализирали за объркващите табели, които от месеци вди­гат кръвното на туристите, загубили часове в лутане, но резултат засега няма. Няма уикенд пък, да няма изнер­вени туристи тръгнали от хижа „Скака­вица“, които да не са стиг­нали до край­ната си цел, защото…но­вите, красиви иначе табели са ги върнали. Така че, през лятото се ори­ентирайте по наземната маркировка, а през зимата…Господ да Ви е на помощ.

Костадин Марков

Вестник “ Топ Преса “

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене