Никол Ангелова от Петрич – млада надежда,която няма къде да тренира и всеки ден пътува до Първомай, за да използва стадиона…

Това е Никол Ангелова от Петрич!

Никол тренира лека атле­тика и нека ви кажа, гледай­те как това момиче покоря­ва наред! Само на 12 години, но вече има няколко златни медала, като един от тях е от Европейските, детски игри в гр. Бърно (Чехия)!

Още при запознанството ми с нея, тя излъчваше дис­циплина и кураж, личеше по погледа й, че тя не е от типа, който се предава! Боец, дами и господа, боец! Само, като видях загрявката на това момиче се изплаших, чест­но! Осо­бено на тази адска жега..

За съ­жаление Никол и отбора по лека атлети­ка, няма къде да тренират и са за­дължени да пъту­ват все­ки ден до село Първо­май и да тренират на стади­она там! Според мен не е готино и проблема трябва да бъде ре­шен! Все пак ста­ва дума за бъдещ шампион на Бъл­гария!

Никол Ангело­ва е една страшна лекоатлетистка, доказала се не веднъж и опреде­лено е голямо име в този спорт, съ­дейки по нейните постижения и това, че е навсякъде в интернет и медия­та! Видяхме се за много кратко, тъй като не исках да прекъсвам трени­ровката й, но успях да щракна една, две снимки на това, което прави! Впечатление ми на­прави, че не се сра­муваше да застане пред обектива и беше изключител­но решителна! Не бях виждал друго момиче или момче на ней­ните години да се държи по този начин! Уникално!

Е, дами и господа, нямам повече какво да кажа за това момиче, всичко оста­нало ще видите в бъдеще, следейки успеха й! И ще ви кажа, успехът и със сигурност не е до тук!

Антон Коларов

Вестник “ Топ Преса „

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене