Съдът пак решава за референдум в Марчево

Областният управител на Благоевград – Бисер Михайлов, ще обжалва в Административен съд решението на общинския съвет в Гърмен за провеждане на референдум в село Марчево. Местният парламент даде съгласието си на своя сесия да има народно допитване срещу бъдещо строителство в ромския квартал на населеното място. Дори се посочи и точна дата – 19 август тази година. Съветниците приеха и план-сметката за организацията и провеждането на референдума.

Въпросът към местните жители е формулиран по следния начин: Против ли сте Общинска администрация-Гърмен и ОбС-Гърмен да одобряват изработване, приемане и прилагане на ПУП-ПРЗ с предназначение за жилищно строителство на поземлени имоти, находящи се в масиви 44, 45, 46 и 47 в местността Падарката, съгласно картата за възстановена собственост на землището на село Марчево, община Гърмен?”.

„Този въпрос на практика е незаконосъобразен. Приемането и прилагането на ПУП-ПРЗ се урежда от специален закон – Закон за устройство на територията. Затова не е реално подобен казус да се решава от местната общност, след като се урежда от специален закон. Затова вкарвам въпросното решение на ОбС-Гърмен в Административен съд-Благоевград, нека магистратите да разрешат този въпрос. Тяхното решение ще е окончателно”, уточни вчера губернаторът Бисер Михайлов. Той увери, че построените вече незаконни постройки в ромския квартал ва Марчево няма как да бъдат узаконени и те подлежат на събаряне.

До искането за референдум се стигна, след като стана ясно, че община Гърмен иска да узакони бъдещо строителство в местността Падарката в ромския квартал „Кремиковци”. Жители на Марчево обаче са против, тъй като в тази местност има частни имоти, някои от които дори са възстановени на собствениците им по съдебен ред.

ilindenpres

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене