ВИДЕО: Здравословното хранене – тема на защитата на иновативни паралелки от ПМГ в Гоце Делчев

Започна двудневното публичното представяне на защитата на званието „иновативни паралелки“ на два класа от ПМГ „Яне Сандански“  в Гоце Делчев, в който план е заложен да приключат учебната година с разработването на един проект в който са интегрирани почти всички изучавани в училището предмети. Всеки екип в своята защита е изготвил различен продукт който го представи и защити публично – пред учители, експерти, родители и граждани. Всеки презентиран продукт е обединен с останалите с обща тема „Здравословното хранене“ която обхваща почти всички изучавани основни предмети: биология, химия, физика, информатика, история и цивилизация. Всеки екип с определен учител е разработил един продукт който е част от общия проект обединени от темата „Здравословно хранене“. „Това са шест предмета. Защо например в проект свързан със здравословното хранене е трябвало да се ползват познания по история?  В  тях има история на храните което включва пренасяне на храните през вековете – чрез семена и преселението на народите в което дори има и малко география“, аргументираха се екипите представящи своите проекти. По този начин, учениците показаха как са интегрирали в един полезен за всички проект – здравословното хранене и знанията които са получили по тези основни предмети изучавани в ПМГ „Яне Сандански“ в Гоце Делчев.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене