Възможността за спиране на водата на улица „Марица“ по време на ремонтните дейности ще бъде светена до минимум

Ще бъдат предприети всички необходими мерки възможността за спиране на водата по улица „Марица“ да бъде сведена до минимум. Това стана ясно на работна среща между представители на Община Благоевград, ВиК и фирмата изпълнител на обекта. В момента на място се извършват СМР дейности по проект „Благоустрояване на градската среда“. В случай на необходимост ще бъдат използвани байпасни връзки, които да осигурят водоподаване по време на подмяна на ВиК мрежата в района. При планирано спиране на водата, живеещите на улица „Марица“ ще бъдат уведомявани предварително с писмено съобщение, което ще бъде поставено на входовете на кооперациите, информация ще бъде помествана и на сайта на Община Благоевград – blgmun.com.

 Ще бъдат предприети и действия, които да гарантират водоподаването към ДГ „Детски свят“ в работно време.

По време на СМР дейностите ще бъде обновена надземната и подземна улична инфраструктура, ще бъдат ремонтирани тротоарните настилки и изграждане на ново енергоспестяващо улично осветление ще бъдат облагородени  зелените площи. При необходимост от отсичане на дървета, ще бъдат засадени нови компесаторно. Община Благоевград апелира жителите да проявят разбиране!

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене