СЕНЗАЦИОНЕН СКАНДАЛ! Ходжите в Неврокопско агенти на ДС!

Някои от тях информират ДС, че в семействата, джамиите и на улицата мюсюлманите използват старите си имена

Държавна сигурност е разполагала с агенти сред ходжите в НРБ, от които се е информирала за настроенията сред мюсюл- манската общност след провеждането на т. нар. възродителен процес през 1985 г. За това свидетелстват архивните документи на ДС, един от които сайтът desebg.com публикува онлайн. Той представлява секретна справка относно: Обстановката по възродителния процес и неговото развитие пред погледа на някои агенти – ходжи. Справката е на Окръжно управление на МВР-ДС Гоце Делчев от 1987 г. и съдържа данни за мюсюлманската религия в тогавашния Благоевградски окръг (днес област) и мнението, изразено от агентите на ДС сред ходжите за работата по линия на „възродителния процес”.

В документа е отбелязано, че джамиите в окръга са 66, а платените имами – 26. Успоредно с тях ритуали провеждат и други имами, които са определени като „самозвани”, чиито брой многократно надхвърля броя на платените. Видима промяна в посещението на джамиите е констатирана след „възродителния процес”. Мнозина от насилствено преименуваните са демонстрирали несъгласие с политиката на БКП именно чрез участие в такива ритуали и посещение на джамии. Някои от забранените от комунистическата власт ритуали, обаче не са ограничени, като обрязването на момчетата. Отчетено е, че след провеждането на „възродителния процес” няма сигнали срещу имами, както и профилактирани такива. Агентите – ходжи изразяват мнение, че голяма част от мюсюлманското население се съобразява с наредбата за говорене на български език на обществени места.

Но отделни лица говорят на турски, защото знаят, че „не е угодно на властта”. Агентите сред ходжите дават препоръка да се работи с децата за трайно изучаване на езика. Отбелязват, че интелигентните и по-млади семейства говорят на български именно заради децата си. Агентите – ходжи са посочили, че публикуваните в печата материали в подкрепа на „възродителния процес” са „слабо ефективни”. Те информират ДС, че в семействата, джамиите и на улицата мюсюлманите използват старите си имена.
Документът е включен в разширения електронен вариант на сборника „Държавна сигурност и вероизповеданията, том 2 – мюсюлманско изповедание и Католическа църква в България 1944-1991” на Комисията по досиетата, 2017 г.

Велизар Игнатов

Вестник : „Градът“

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене