Поп от Дупница се гаври с расото! (СНИМКИ)

 Поп в расо и с кан­дило в ръка върти кръшни кючеци! Тази гледка не е от лошо скалъпен филм, а от пернишкото село Богдановдол.

 Мъжът е част от местен фестивал и сам е избрал облек­лото си. В събитие­то взимат участие кукери и оркестър. Облеченият в расо обаче приковава вниманието на мест­ните, които го засне­мат да суче тялото си под свещеническите одежди. Попът тан­цува и на няколко дами, като с едната се снима за спомен, а на другата жена й пада на колене в тра­диционен лек танц. Към него се присъе­диняват и кукери и дружно започват да танцуват под съпровода на оркестър.

 За фрапантната гледка и искрената подигравка с християнската вяра потър­сихме за коментар отец Ге­орги Паликарски от Дупни­ца. „Този човек е с паднала душа, липсват му първите 7 години, та и повече. В Пер­нишко можем да очакваме да излязат хора без акъл“, каза пред вестника отецът. Той допълни, че до голяма степен днешното общество е виновно за това, че допус­ка подобно поведение. „До такава степен народът ни изпростя, че просто няма останал морал в душите ни“, категоричен е отец Паликар­ски.

 Потърсихме за коментар и отец Николай, говорител на синода. „Неза­висимо дали този човек е ръкополо­жен или не, това е ужас­но деяние. За съжале­ние църквата няма изпъл­нителна власт и не може да санкционира по никакъв начин който и да било. Няма и закон, който да глоби хора, подиграващи се с църквата и ръкополо­жените“, ко­ментира пред вестника оте­цът. И допълни: „Со­фийската митропо­лия може да излезе със становище или да даде съ­вет, но дотам стигат право­мощията“.

 Гавра с църк­вата си правят и ВИП персони. Като Николе­та Лозанова, която влезе в ролята на мо­нахиня за ви­деоклип на певеца Жоро. Тогава плей­мейтката си навлече гнева на Българската православна църква, която се противопос­тави на подоб­но публично омаскаряване на служителите на Бога.

Вестник “ ТОП ПРЕСА “

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене