Тази седмица започват „малките матури“ Необходимост или стрес са ?

В четвъртък започва Националното външно оценяване след 4-ти клас или така наречените „малки матури „. Тази година на тях се очаква да се явят над 63 хиляди и 800 четвъртокласници в цялата страна. Изпитите са четири – български, математика, „Човекът и обществото“ и “ Човекът и природата“. Необходимост или излишно напрежение за децата са „малките матури „?

В столицата на „малките матури“ се очаква да се явят над 11 хиляди и 400 четвъртокласници.Те не са задължителни, но са желателни. Чрез външното оценяване в края на началното образование министерството получава данни как усвояват материала отделните училища. Самите ученици получават оценка, която може да се впише само като текуща, но не и като годишна.

Изпитът по български език е на 10 май, включва диктовка, текст за четене с разбиране и 11 задачи. По математика е на 14 май, той има 16 задачи от затворен тип и три от отворен. Изпитът по “ Човекът и обществото “ е на 16 май, а по “ Човекът и природата “ – на 17 май. Форматът им е същия като на изпита по математика.

И за четирите “ малки матури“ максималните точки са 20, времетраенето – един учебен час, началния час- 10. През последните години обаче учители и родители задават въпроса – необходими ли са матурите в 4 клас или са излишен стрес за децата.

От просветното министерство и Регионалното управление по образованието смятат, че изпитите не са стресиращи, а полезни най-малкото като тренировка за 7-ми клас.

Кристина Габровска, ст. експерт РУО- София: Те има дават яснота, подготовка за това, което ще им предстои в 7 клас, където вече изпита за тях е доста определящ, резултатите от него. И това, че те ще знаят на какво се явяват, как се провежда един такъв изпит, каква е процедурата по неговото провеждане донякъде по- скоро ги успокоява отколкото напряга.

И още – експертите дори забелязали, че децата се справят дотолкова добре, че свършвали с решаването на тестовете по-рано от указания един учебен час.

Споровете за „малките матури“ очевидно ще продължат. И все пак, за да засили смисъла им просветното министерство реши- от миналата година, според новия закон, четирите оценки се приравняват към точки и се вписват на отделно място в свидетелството за завършен начален етап.

А изпитът по математика или участва в балообразуването за така желаните природоматематически гимназии след 4 клас или е условие за допускане за кандидатстване там.

Елиана Димитрова/бнт

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене