ТОП ПРЕСА С НОВА КАМПАНИЯ: Приятели, да подкрепим църковното настоятелство на църква „Св. Николай“ в кв. „Грамада“!

 Храмът и доброволче­ската кухня към него имат нужда от довършване – за­почна външното измазва­не на църквата, нужни са средства за довършването на камбанарията и кухнята. Средства са нужни и за заку­пуването на камък за двора, за да може да се поддържа хигиена.

 Нека заедно помогнем! За контакт на място или в Пра­вославния център – 073/83 33 37

 Припомняме, че добровол­ческата кухня стартира по инициатива на Правосла­вен информационен център, Движение „Ние жените“ и вестник „Топ Преса“ в по­мощ на ближния.

 Методи Байрактарски, зам.-пред­седател на редакцион­ния съвет на Топ Пре­са занесе в Eнорий­ския дом първото голямо да­рение.

Вестник „ТОП ПРЕСА“

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене