Единствената скална църква в Югозападна България се намира в община Петрич

 Единствената скална  църква „Св. Панталеймон” в Югозападна България се намира в община Петрич. За нея сведения съществуват още от Средновековието, но поради безстопанственост мястото е почти разрушено. През 2015 година жители на селата Левуново и Генерал Тодоров се обединяват и я възстановяват.

 Дълги години за храма „Св. Пантелеймон” не е има­ло кой да се грижи и затова той започнал да се руши. Местните се обединили и с общи усилия го възстанови­ли в реалните му размери. В църквата се съхранявали и няколко старинни икони, но при умишлен палеж през миналата година били уни­щожени.

 Добри Мавриков: „Нямаме охрана, няма кой постоянно да се грижи. Появяват се хора, които рушат, които кра­дат от парите, дарени по ико­ните, парите събра­ни от свещи­те, кои­то се горят.”

 Спо­ред жи­телите на село­то, мяс­тото е лекови­то и често туристи с различ­ни заболявания преспиват тук с надежда да получат изцеление.

 Добри Мавриков: „Защото е известно, че Свети Панта­леймон е лечител и е пома­гал на хората в нужда. Го­вори се, че тогава с водата помага на зрението, пома­га и на други заболявания. Хората са видели ефект от цялата тая работа, а и още повече, че тогава вярата ги е събирала хората на това място.”

 Според легенди, които се разказват от възрастните хора, отшелническият път на Свети Иван Рилски е за­почнал от това място, дори е преспивал тук. Всяка годи­на на 27 юли вярващи хрис­тияни от цяла Югозападна България се събират край църквата за нейния храмов празник.

Станислава Бързачка

Вестник „ТОП ПРЕСА“

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене