Кметът Георги Икономов подписа договор по Програма „Красива България“

 Проектното предложение на Община Банско по Програма Красива България с наимено­вание „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сграда на СУПЦ с Обществе­на кухня, гр. Банско”, бе одо­брено.

Стойността на сключе­ния между община Банско и Програмата договор е 214 210 лева с включен ДДС, като 55 % от сумата се осигуряват от бюджета на администрация­та. Предвидените в проекта строително-ремонтни дейности включват извършване на енергоспестяващи мерки, които да подобрят топлоподаването в сградата и да намалят разходите за отопление. Ще бъде смене­на дограмата на помещенията с PVC и стъклопакет, ще бъде поставена топлинна изолация на външните стени, подовите площи, както и на покривната конструкция.

Обществената трапезария, осигуряваща топъл обяд за 166 лица с доказана липса на дохо­ди и близки, които да се грижат за тях, се помещава в сградата. Чрез довършването на ремонт­ните работи в обекта, ще се съз­даде възможност да се увеличи капацитета й, както и да се по­виши качеството на предлагана­та социална услуга.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене