Община Благоевград с бюджет над 67 млн. лева, кметът Камбитов: Бюджетът е най-големият за Благоевград до момента и е напълно реалистичен

Общински съвет Благоевград подкрепи предложението за  Бюджет 2018 година на Община Благоевград, който е в размер на над 67 млн. лв. На редовна сесия, 26 от местните парламентаристи гласуваха “за“, 11 „против“ и 3-ма „въздържали се. Почти 10 милиона лева е увеличението на бюджета спрямо 2017 година. Кметът д-р Атанас Камбитов го определи като напълно реалистичен. „Бюджет 2018 е прозрачен , съобразен с всички правила, реален и абсолютно постижим. Това е най-големият бюджет до този момент, в размер на над 67 млн. лева. Бюджетът е леко напрегнат, с оглед на това, че задаваме максимални цели, но подчертавам, той е напълно реалистичен. Много е важно да кажем, че е с ясни финансови източници. Предвидени са помощи по решение на Общински съвет в размер на 73 000 лева, за спортния календар 150 хил. лева, субсидии за спорт 120 хил. лева, 450 хил. за финансиране на ОФК „Пирин“. Заложени са  и 200 хил. лева за „Ин витро“ процедури, те са резерв, кандидатите, които не могат да бъдат финансирани по Националната програма, ще бъдат подпомогнати от Община Благоевград“, каза кметът Камбитов. Той поясни, че при всички дейности е заложен ръст, като в същото време всички такси запазват размера си.

Приходите за Делегирани държавата дейности са в размер на ‎34 311 970  лв. за настоящата година. Приходи за местни дейности са в размер на ‎32 917 442 лв. Планът за капиталови разходи за 2018 г.  е в размер на ‎9 671 457 лева. За осветление на улици и площадки са предвидени над 500 хиляди лева.  В бюджета за изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа са заложени 900 хиляди лева, които включват пътна маркировка, улични отоци, ремонт на асфалтови настилки, ремонт на тротоари и други. Ще бъдат изградени спортни площадки в XI и IX СУИЧЕ, ще бъде направен ремонт на физкултурния салон в VII СУ. Във функция „Здравеопазване“ има ръст 9 %. Заложени са за изграждане и улици в кв. „Освобождение“. В бюджета са предвидени повече пари за чистота. През 2018 година ще бъдат изградени светофарни уредби на входа на кв. „Струмско“ и ул. „Славянска“.

Предвидено е още изграждане на видеонаблюдение, ремонти и газификация в социални заведения. За ремонт на ВиК мрежата са заложени 2 млн. лева, а за изграждане на инфраструктура 4,7 млн. лева. През настоящата година е предвидено и изграждане на Регионална система за управление на отпадъците .

В същото време, Община Благоевград ще  работи по европейски проекти за около 60 млн. лева.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене