ВИДЕО: С новото разположение на електромерите, ЧЕЗ създават нови проблеми на ромите в Гоце Делчев

От преди около месец, в ромския квартал „Кумсала“ в Гоце Делчев, работници на ЧЕЗ свалят таблата с електромерите от горната част на стълбовете за да ги поставят на нормална височина. Да са на такава височина бе мярка от преди години на електроснабдителното предприятие за да се избегне възможността за кражба на ток. Въпреки множеството жалби от жителите на квартала, ЧЕЗ упорито отказваше да постави електромерите на нормална височина. Освен, че дискриминираше гражданите, това създаваше и неудобството на потребителите да контролират разходите си за електроенергия а при авария затрудняваше и забавяше отстраняването й.

От една страна жителите на квартала се радват, че най-после правдата е възтържествувала, но от друга страна, отново много от гражданите смятат, че на някои места, новото позициониране на електромерите създава нови проблеми. Някои от таблата с измервателните уреди са поставени така, че възпрепятстват минаването на пешеходци по тротоарите и дори са опасни за живота на хората и особено на деца.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене