Две седмици преди началото на учебната година в Бюрото по труда в Перник са обявени 28 свободни работни места за учители

В град Перник се търсят начални учители, начални учители за целодневна форма на обучение, както и учители по български език и литература, по математика, по математика и физика, по физическо възпитание и спорт, по биология на немски език, по география и икономика. Свободни места има също за ресурсни учители и за учител по самбо в спортното училище, както и за учител практическо обучение по хранене. Две от обявените вакантни места са за зам. директор учебна дейност. В Радомир свободните места са за учител целодневна форма на обучение, начален учител и ресурсен учител, а в град Батановци търсят детски учител. За повечето от учителските места възнагражденията са по договаряне, а най- високата посочена заплата е 900 лева и е за ресурсен учител в Радомир.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене