Connect with us

Градът

Валентин Караманчев ексклузивно пред toppresa.com: И според Библията „в началото бе словото“

Published

on

 Вяра ИЛИЕВА

Валентин Караманчев е роден през 1932 г. в Гоце Делчев. Работил е като жур­налист в различни издания, бил е директор на големи из­дателства, както и генерален директор на ДСО „Книгоизда­ване“ и председател на Дър­жавно творческо и стопан­ско обединение „Българска книга и печат“.

Автор е на книгите: „Мър­вашки песнивец“- 1981 г., „Че­решова задушница“ – 1986 г., „Елен от Велика гора“ – 1996 г., „Въздаяние“ – 2004 г. Съв­сем наскоро излезе мемоа­рният му том „Патила, стра­далчества и възнесения на книги и люде“. За книгите си е получавал редица награди.

– Как патеха кни­гите и людете преди? Сега по-различно ли патят?

– Тогава патеха от несвободата на словото, от бюро­кратични правила и от липсата на лична инициатива, инвес­тиция и отговорност. Първородният грях на всяка революция и тоталитарна власт е посегателството и произвола срещу сло­вото. То е преди сът­ворението

„В началото бе сло­вото“, така започва Библията. Томас Джеферсън, авторът на Декларацията за независимостта, робовладе­лецът, третият президент на САЩ провъзгласи във Фи­ладелфия: „Всички хора се раждат свободни, с изключе­ние на негрите, индианците и жените“.

Днес книгите и людете патят от слободията, от сло­воблудството и от липсата на грамотни правила. Наме­риш ли пари, завладее ли те страст да печаташ или да попаднеш във вестник – книгата е готова. А същият Джеферсън е казал още : „Къ­дето има пълна свобода на печата, никой не е свободен“.

– Не се церемоните мно­го с новите и старите мито­ве. Защо дисидентството в страните от Източния блок бе толкова свързано с лите­ратурата?

– Дисидентството нався­къде и всякога е свързано с литературата. През 1503 г. най-продуктивният автор на лондонската преса Даниел Дефо е публикувал аноним­но памфлета „Най-бързата разправа с дисидентите“. Съ­ветвал да бъдат изпращани на каторга или приковавани върху позорни стълбове в парламента инакомислещи­те, да бъдат бесени по стъл­бовете на уличните фенери по площадите.

Авторът бил изобличен. Бутнали го в затвора, нало­жили му разоряваща глоба, осъдили го на разпъване върху позорен стълб, забра­нили му да пише и публикува 7 години. Последната мяр­ка се наричала „примерно поведение“. В килията той съчинил „Химн на позорния стълб“, който лондончани запели по-гръмогласно от „Боже, краля ни пази“.

Властта се видяла в чудо. Отложили зрелищата. Крали­цата отменила 7-годишната санкция за примерно пове­дение. Благодарение на ней­ната милост Дефо написал „Робинзон Крузо“ – единстве­ното негово произведение, оцеляло през вековете. Чете се и днес по целия свят.

– Като директор на цяло­то книгоиздаване у нас пре­ди можете ли да поясните в какво е разликата между централизираното планира­но книгоиздаване и безкон­тролното? Второто не е ли за предпочитане?

– Разби­ра се, че е за предпочита­не. Завиждал съм им. Но и там не е безконтрол­но. Само че е много ефек­тивно плани­рането му. И не „свише“, а по целия про­цес. Планира­нето там за­почва отзад напред като при изстрел­ването на кос­мическите ракети – от момен­та на тяхното приземяване. При книгите този момент е появяването им на пазара.

Всичко останало е подръ­ка. И хартия каквато щеш, и печатница каквато си избе­реш, и книжари, на които се довериш. Попаднахме с ръ­ководителя на българската полиграфия Емил Филипов за един месец в САЩ по меж­дудържавна спогодба за съ­трудничество. Озовахме се „в светая светих“ на най-го­лямото книгоиздаване – 80 000 заглавия годишно. Има­хме свободата да питаме за всичко.

– И какво?

– Ами пи­тахме. „Раз­брах ви“, ус­покои ни един от ветераните на книжния клуб „Книга на месеца“, който имаше 10 млн. членове. „Ис­кате да знаете откъде тече водата във вятърната мел­ница на американското кни­гоиздаване? От всяка пролу­ка, през която може да мине долар, инвестиция, печалба, любознателност, загуба, ке­лепир. Огромен и неопису­ем по разнообразие бизнес за предприемчиви хора или чудаци. Посетете различни издателства, книжарници, дистрибуторски фирми.“

– И къде отидохте?

– Избрахме издателството на „бръшлянения“ Масачу­зетски институт. Шашнаха ни високите изисквания за под­бор на автори и подготовката на ръкописите – рецензиране, проверка на фактите, научен апарат. Рецензентът не може да бъде от същия институт, а от Калифорния или от Сили­коновата долина. Изключе­ние никакво.

Донесох тяхната издател­ска документация. Ако я внедрим в България, воят ще е до облаците. Посетихме в Бостън най-голямото изда­телство за учебници в САЩ. Цял небостъргач. С редак­тори, съставители, стилисти, илюстратори, коректори и какви ли не още.

Градът

За хората с добри сърца! Майка и бебчето и си търсят стопани в Гоце Делчев!

Published

on

Млада майка – куче порода “Улична превъзходна” заедно с едното и бебче си търсят стопани. Кучетара се намират на територията на бившият полк в град Гоце Делчев около плаца, където се провеждаше панаира. За сътбата на кучетара ни инфирмираха наши малки приятели от квартал “12 конгрес” които ежедневно се грижат за бездомните животинки. “Решихме да им търсим дом, защото майката имаше още малки но те изчезнаха. Опасяваме се че са убити. За това се обърнахме към Топ Преса, да ни помогне да намерим приют за кучетара”, пишат ни децата с добри сърца от квартала. Разбира се че веднага ще публикуваме апелът им. Помнете – ако приютите тези две добри същества, смисалът да живеят ще е обичта към Вас. Когато ви чакат на вратата, няма да се интересуват от студ, жега, приблеми и нерви… ще ви чакат да ви видят защото ще ви обичат. Ако решите да ги приютите звъннете ни или ни пишете за съдействие.

Continue Reading

Градът

ЛРС”Сокол”: Наслука на всички колеги!

Published

on

Утре официално се открива ловният сезон в страната. Във връзка с това, управителният съвет на Ловно-рибарско дружество “Сокол” – Гоце Делчев изпрати поздравителен адрес към всички колеги ловци. “От сърце желаем успешни излети, много слука, здраве и късмет…” пишат от ловното. “Нека разумът, опитът и професионализмът бъдат движещата сила и да се похвалим с един успешен ловен сезон. Напред, колеги!”.

Continue Reading

Градът

Възможност за работа в Общинска администрация – Гоце Делчев, дирекция „Устройство на територията“!

Published

on

Възможност за работа в Общинска администрация – Гоце Делчев, дирекция „Устройство на територията“!
Изисквания към кандидатите:
1.Образователна степен: Висше образование, минимална образователна степен: Бакалавър; Област на висшето образование: Технически науки, Професионално направление: Архитектура, строителство и геодезия и други.
2. Образователна степен: средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“ и „Техника“.
Професионален опит: 2 години.
Професионална компетентност: Да притежава професионални знания и умения, необходими за успешното изпълнение на длъжността. Да притежава способност да работи ефективно в екип. Умения за работа с граждани.
Компетентност, свързана с познаване на нормативни актове – обща информираност за нормативните актове, свързани с дейността му (Закона за устройство на територията, Закона за управление на отпадъците, Закон за обществените поръчки, Закона за общинската собственост, Закона за кадастъра и имотния регистър и всички подзаконови нормативни актове, свързани с дейността), умения за практическото им прилагане, способност да работи съобразно нормативните актове
Допълнителна квалификация – компютърни умения-работа с MS Exel, MS Word, AutoCAD, MCAD;
Кратко описание на задълженията: изготвяне на технически спецификации, количествени сметки и количествено-стойностни сметки, извършване на инвеститорски контрол на обекти общинска собственост от техническата инфраструктура, сгради за образование, здравеопазване, участие в оценителни комисии по Закона за обществените поръчки, изготвяне на отговори до граждани, съгласуване на инвестиционни проекти на общината с държавните институции.
Необходими документи:
1. Заявление от кандидата /свободен текст/
2. Автобиография /СV/.
3. Ксерокопие на следните документи: диплома за завършена образователна степен; документи удостоверяващи професионален опит, компютърна грамотност.
Извършване на подбора от страна на работодателя – по документи и интервю с отговарящите на изискванията кандидати.
Документите се приемат до 17.00 часа на 31.08.2021 година в сградата на Община Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна №2, Информационен център.
Може да бъде изображение с тухлена стена и на открито
Росен Попарков, Violeta Djambazova и 8 други
3 споделяния
Харесване

Коментар
Споделяне

Continue Reading

ВИДЕО

Топ Преса от мястото на събитието! Посрещане на живия огън от Йерусалим в района на общините Гоце Делчев, Хаджидимово, Гърмен и Сатовча.

Published

on

Благодарение на любезното съдействие на отец Христо Паланков свещеник от Неврокопска Света Митрополия, Топ Преса успя да стане свидетел и да пресъздаде целият процес, по посрещането на свещения жив огън от Йерусалим в Неврокопския край.

За първи път медия в района прави това! Гледайте всичко е във видеото!

Continue Reading

Facebook

КАЛЕНДАР

октомври 2021
ПВСЧПСН
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ПОПУЛЯРНИ