ДОБРАТА НОВИНА! ОбС – Благоевград намали таксите и сроковете за издаване на удостоверения за гражданите

Общинският съвет на Благоевград намали таксите и сроковете за издаване на удостоверения от Общинска администрация с изменение на Наредбата за местните такси и цените на услугите. Промените, които са по предложение на кмета Ат. Камбитов, предвиждат срокът за издаване на удостоверение за данъчна оценка за обикновена поръчка да се намали от 14 на 5 дни, а таксата става 8 лв. За експресна услуга за 1 ден таксата е 20 лв. До момента за същото  удостоверение се плащаше 10 лв. за обикновена поръчка, 20 лв. за бърза, която се изпълнява за 5 дни, и 40 лв. за експресна – за 1 ден.Безплатно е издаването на удостоверението за служебно ползване.

Във връзка с административния регистър се променят наименованията на предоставените услуги в наредбата в съответствие с кодовете им по регистъра. Въвеждат се няколко нови безплатни за гражданите услуги със срок за изпълнение 7 дни . Това са „Удостоверение за платен данък върху МПС“, „Удостоверение за платен данък върху недвижимите имоти“, „Удостоверение за дължим размер на патентен данък“ и „Удостоверение за дължими данъци и лихви от наследодател. “Безплатно е издаването на оригинал за сключен граждански брак, препис-извлечение от акт за смърт, издадено за първи път , както и удостоверения за раждане, настойничество и попечителство. Дубликатите на тези документи ще се заплащат по 3 лв. за обикновена поръчка за 7 дни, 5 лв. – за бърза за 3 дни, и 10 лв. за експресна за 1 ден. Таксата за удостоверение за наследници за експресна поръчка също ще е 10 лв., за бърза е 7 лв., а за обикновена – 5 лв.

Местният парламент измени и Наредбата за преместваеми обекти, рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламна дейност на територията на общината. За поставяне на преместваеми съоръжения и рекламни елементи в частни имоти отпада изискването за предоставяне на нотариално заверено съгласие от собствениците, както и  условието за издаване на схема, одобрена от главния архитект на общината. Отмени се и разпоредбата,  с която се регламентира поставянето на преместваеми обекти върху общински имот без търг или конкурс за лица с инвестиции подпомагащи социално-икономическото развитие на общината.

На първо четене ОбС прие нова наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Благоевград и издаване на сертификат клас „В”.

Изненадващо и без обяснения съветниците Кирил Ваклинов и Валери Смиленов, който през миналия мандат на кмета Камбитов бе негов заместник по хуманитарните дейности, се въздържаха при гласуването на искане Общинска администрация да кандидатства за финансиране от фонд „Социална закрила“ за газифициране на сградата, в която е услугата „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“. Любопитно е, че В. Смиленов гласува „въздържал се“ по повече от половината точки от дневния ред, без да обоснове вота си. Местният парламент реши още да увеличи с 6000 лв. средствата, заделени по програмата „Ин витро“ за финансиране на медицинските процедури на две семейства. В тази връзка кметът Камбитов вметна, че със съставяне не правителство на ГЕРБ и изпълнение на предизборната платформа, която включва ин витро да стане национална програма за подпомагане на всички, нуждаещи се от процедури, нуждата от същата програма на общината ще стане безпредметна.

С извънредна точка в дневния ред съветниците на Благоевград отпуснаха максималната сума от 5000 лв. за бъбречна трансплантация на юношата на ОФК „Пирин“ Васил Мадолев. Искането бе внесено спешно от клуба заради възможност за операция на 23-годишния младеж през следващата седмица.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене