Болниците в Петрич и Сандански се сляха

От 13 март официално лечебните заведения в Петрич и Сандански функционират като един болничен субект. Запазва се хоризонталната структура на двете болници и нито една няма да бъде доминираща, увериха кметът Димитър Бръчков и управителят на обединената болница „Свети Врач” д-р Илия Тонев.

На този етап се провеждат разговори за стиковане на дейности и отчитането им пред националните институции. Предстои подписването на анекси за работещите в структурата на болницата в Петрич и поетапно стъпки за оптимизация на дейностите, обяви д-р Тонев.

„Ще се върви към уеднаквяване на възнагражденията за работещите в петричката структура с тези, които получават колегите им от санданската болница. При медицинските сестри конкретно говорим за увеличение на заплатите с 80 до 100 лв.”, допълни той.

Продължават преговорите за изпълнение на сключения през месец октомври 2016 година колективен трудов договор, който в частта за възнагражденията не е изпълнен нито в Петрич, нито в Сандански за медицинския персонал.

Кметът на община Петрич Димитър Бръчков допълни, че десет граждански договора, сключени с болница „Рокфелер”, ще бъдат прекратени автоматично, защото няма нужда от тях и разходите по изпълнението им ощетяват допълнително бюджета на лечебното заведение.

По част от тях се изплащат суми от порядъка на 1 000 лв. за един път посещение в Петрич на външен лекар, по друг граждански договор има отговорник, който съблюдава за правилното използване на асансьора в петричката болница.

По думите на кмета Бръчков се преразглеждат също договорите за услуги, доставки и консумативи, като при някои от тях вече е установено различие в цифрите сравнено със същите услуги и дейности в санданската болница.

Екипи на общините Петрич и Сандански започват работа по процеса на същинското обединение на двете болници, включващ дяловото разпределение между двете общини.

„Преструктурирането ще бъде извършено поетапно след разговори и съгласуване с медицинските съвети”, увериха кметът Димитър Бръчков и д-р Илия Тонев. Категорично обобщиха, че никой не говори за закриване на болницата в Петрич, а напротив – усилията са за подобряване качеството на медицинските услуги за населението и повишаване нивата на отделенията, което е факт вече при някои и ще доведе до допълнително финансиране от здравната каса.

Същинските резултати ще се усетят още до три месеца, стана ясно на пресконференцията днес.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене