СТАНОВИЩЕ Във връзка с рухнала постройка, в района на Новите гробища в Благоевград

Имотът е частна собственост. Собственикът е починал. Постройката се намира на разстояние 3-4 км. извън урбанизираната територия на град Благоевград.  Мястото е предоставено за ползване по параграф 4 от Закона за собствеността и ползване на земеделски земи.  Имотът е отразен в Плана на новообразуваните имоти в землището на град Благоевград и с начин на трайно ползване – лозови насаждения. В Община Благоевград няма постъпили сигнали, жалби и др. искания, че постройката е необитаема и не се ползва от собствениците. Няма и постъпили сигнали за това, че сградата е потенциално опасна.  Предстои да бъдат установени причините, довели до инцидента.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене