Благоевград, Кюстендил и Видин остават с най-ниските заплати

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на декември 2016 г. се увеличават с 1.2% спрямо края на септември 2016 г., като достигат до 87.6 хиляди. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Спрямо края на третото тримесечие на 2016 г. наетите лица в частния сектор нараства с 1.9% (до 68.5 хиляди), докато в обществения сектор броят им намалява с 1.0% до – 19.1 хиляди.

В края на декември 2016 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 0.2%. По сектори в сравнение с края на септември 2015 г. наетите в частния сектор намаляват с 0.6% (или с 0.4 хил.), а в обществения сектор се увеличават е с 2.9% (или с 0.5хил.).

През четвъртото тримесечие на 2016 г. средната месечна заплата за областта се увеличава спрямо третото тримесечие на 2016 г.с 4.2% до – 699 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 898 лв., а за частния – 639 лева.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 9.7% в сравнение със съответния период на предходната година.

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие на 2016 г. област Благоевград е на 26-о място по показател средна брутна работна заплата, като само в област Видин получават по-ниско заплащане – 679 лева и област Кюстендил – 681 лева.

Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 336 лв., Враца – 967 лв. и  Стара Загора  – 964 лева.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене