Еднодневен семинар на тема «Социалната отговорност на мюсюлманина» проведе Районно мюфтийство-Благоевград в Сатовча

Семинарът се проведе в с.Сатовча на който взаха участие ,като лектори Зам.главният мюфтия Бирали Бирали,д-р Рафат Ходжа и домакина районният мюфтия Айдън Мохамед. В началото домакина представи социалните проекти на мюфтийството за 2017 ,като акцентира върху ролята на мюсюлманските в осъществяването им. Г-н Рафат Ходжа пък представи социалните програми на държавата .А зам.мюфтията подчерта за социалната активност през призмата на исляма и социалните проекти на мюсюлманското изповедание през изминалата година.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене